جنگ همیشه زشت است

جنگ همیشه زشت است

جنگ همیشه زشت است

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

زمانی آن چه از جنگ ها به گوش می رسید حجم دلاوری ها و رشادت ها برای طرفین جنگ ها بود.


اما مدت هاست که آمارها و لایه های جنگ ، مسائل هولناکی را با ما در میان می گذارند.

این که :
– بیشترین قربانی جنگ ها کودکان ، زنان ، معلولین و افراد غیر نظامی هستند.
– بیشتر از قربانیان ، ده ها برابر مردم درگیر جنگ ، بی خانمان ، آواره و معلول و ناتوان می شوتد.
– بیشترین هزینه های طرفین جنگ ، خرج استفاده از ابزار کشتار جمعی می شود.
– طرفین جنگ ، چه بخواهند چه نخواهند ، غیر عادلانه ترین روش های خشونت را به کار می برند.
– و کابوس جنگ تا چندین نسل شهروندان را آرام نمی گذارد.

برنامه های فرهنگ صلح راهی است که بتوان کودکان را برای دنیای صلح آمیز آماده کرد.

اگر نوشته جنگ همیشه زشت است را مفید دانستید ، لطفا آنرا با دیگران به اشتراک بگذارید.

نوشته بالا با شاخص های نشان صلح کودک که در زیر آمده است ، مرتبط است:

 ناپسند و زشت دانستن هر نوع صدمه و حذف فیزیکی انسان ها.
پرهیز از آزار رسانی به انسان ها
پرهیز از رفتار خشونت آمیز نسبت به انسان ها و سایر موجودات