روز جهانی نلسون ماندلا

روز جهانی نلسون ماندلا

روز جهانی نلسون ماندلا برابر با ۲۷ تیرماه است.

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

ماندلا نماد جنبش فرهنگ صلح و نفی خشونت علیه بشریت است.

کسی که تلاش کرد این تصویر را برای مردم جهان ترویج کند که دنیا با کارها و فعالیت های ما به نفع همگان بهتر خواهد شد.

پدر نلسون ماندلا نام او را رولیه‌لا‌هلا گذاشته بود.
نامی که در زبان محلی به معنای کسی است که خشم و ناآرامی ‌برمی‌انگیزد.
این نام بی‌مسما نبود زیرا مبارزات ماندلا، سال‌ها خشم رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی را برانگیخت.

جهان با مرگ نلسون ماندلا، یکی از بزرگترین دولتمردان و رزمندگان آزادی را از دست داد.
آفریقای جنوبی مردی را از دست داد که برای آموزش نسل جوان سیاستمداران اش بسیار تلاش کرده بود.

خشم ، کینه ، جنگ و کشتار راهی برای زیبا شدن دنیا نیست.

برای دسترسی به نوشته های بیشتر می توانید به بخش مجله صلح مراجعه کنید.