بخش های نشان صلح کودک

بخش های نشان صلح کودک

بخش های نشان صلح کودک شامل ۷ حوزه می باشد.

هر گونه فعالیت در حوزه های هفت گانه که شاخص های دبیرخانه نشان صلح کودک
را به بهترین شکل و اثرگذارترین شیوه پرداخته باشند، مورد داوری قرار خواهند گرفت.

سینمای کودک | تمام آثار سینمایی اعم از کوتاه، بلند و چه داستانی و چه مستند که
برای کودکان تولید و به نمایش گذاشته شده باشد.

کتاب کودک | تمام کتب و نشریاتی که برای کودکان به رشته تحریر درآمده و به صورت عمومی منتشر شده باشد.

موسیقی کودک | موسی هایی که برای کودکان تولید شده و چه در قالب کنسرت و یا بر روی لوح های فشرده منتشر شده باشد.

تئاتر کودک | تمام آثار نمایشی که برای کودکان تولید و بر روی صحنه اجرا داشته و یا در قالب لوح فشرده تصویری منتشر شده باشد.

نرم افزارهای کودک | شامل تمام اپلیکیشن های کاربری، بازی های رایانه ای و نرم افزارهای
آموزشی که برای کودکان تولید شده باشد.

آثار تجسمی | شامل عکس، نقاشی، گرافیک و مجسمه سازی که برای کودکان خلق شده باشد.

سازمان ها و تشکل های مردم نهاد | شامل تمام موسسات، گروه ها، سازمان ها، انجمن ها و تشکل های
مردم نهاد که در حوزه کودکان فعالیت داشته باشند.

| اخبار نشان صلح کودک را اینجا دنبال کنید |