روز هیروشیما

روز هیروشیما

روز هیروشیما : پانزدهم مرداد ساعت هشت و پانزده دقیقه سال ۱۹۴۵ !

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

در چنین زمانی بود که اولین بمب اتم از سوی یک بمب افکن امریکایی بر روی شهر هیروشیما فرود آمد .

سرعت تشعشعات انفجار بالای ۱۶۰۰ کیلومتر در ساعت و گرمای تولید شده از این انفجار حتی از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد بیشتر بود.
این انفجار هولناک در کمتر از یک ساعت جان بیش از یکصدهزار نفر را در دم گرفت
و تا چند ساعت آمار قربانیان انفجار اتمی به بالای دویست و بیست هزار نفر رسید و تا پایان سال ۱۹۴۵ قربانیان به سی صدهزار نفر هم رسید.

این بخشی از چهره هولناک جنگ است.

در دنیاگروه های طرفدار صلح می کوشند با یادآوری این روز عمق یک فاجعه انسانی را نشان دهند.

فاجعه هیروشیما و همه فجایع ناشی از جنگ در همه جوامع نشان می دهد که هر جنگی فقط علیه بشریت است.

حمایت از فرهنگ صلح یکی از مبانی مهم برنامه های دوستدار کودک در سراسر جهان است.

عکس :  AP – Stanley Troutman | مربوط به سال ۱۹۴۵ ، بعد از انفجار بمب اتم