یگانگی در رفتار

یگانگی در رفتار

یگانگی در رفتار کودک

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

فرزندان ما حق دارند یگانگی در رفتار را زندگی کنند.

به عبارتی باید آزادانه بدون نقش و نقاب باشند و بتوانند درباره اندیشه های خود حرف بزنند.
چون فقط از این طریق است که می توانند توانایی ها و استعدادهای خود را بشناسند و بر اساس استعدادهای خود زندگی کنند.

انسان هایی که با نقش و نقاب های خود زندگی می کنند همیشه غمگین هستند.
چون نمی توانند خود واقعی خویش را بیان کنند.

کمک کنیم تا کودکانمان بتوانند با شناخت، بیان و توانایی های خود زندگی کند.

اگر نوشته یگانگی در رفتار کودک را مفید دانستید ، لطفا آنرا با دیگران به اشتراک بگذارید.

نوشته بالا با شاخص های نشان صلح کودک که در زیر آمده است ، مرتبط است:

پیش قدمی برای پذیرش دیگران
احترام به خانواده و اعضای آن
احترام به آزادی انسان ها