صلح و معلولیت

صلح و معلولیت یکی از شاخص های نشان صلح کودک است. معلولین هم انسانند و مانند تمام شهروندان باید دارای حقوق انسانی باشند. حق حیات، حق اولیه هر انسانی است. این حق همه ی ماست که با هر نوع توانایی در کنار هم زندگی کنیم و از حقوق برابر برخوردار شویم. افراد معلول صرف نظر از نژاد، ملیت و میزان معلولیت باید از حقوق اساسی مشابه در سراسر جهان برخوردار باشند. حقوقی همچون:

 • تأمین دسترسی افراد معلول به خدمات عمومی و منظم
 • ارائه خدمات ویژه برای استفاده از مراکز تفریحی ، ورزشی ، گردشگری و امکانات شهری مانند حمل و نقل
 • حضور کودکان معلول در مدارس و سیستم آموزشی عادی
 • ایجاد فرصت برای معلولین جهت حضور فعال در جامعه
 • تأمین وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز معلولین
 • گسترش کارگاه های آموزشی و حمایتی و تولیدی برای معلولین
 • حمایت قضایی از معلولین
 • تأمین هزینه های درمان و پرداخت کمک هزینه زندگی
 • برخوردای از حق ازدواج
 • برخوردای از حق بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی
 • فراهم کردن اشتغال معلولین
 • رعایت استاندارد مربوط به معلولین در ساختمان ها و اماکن عمومی و مناسب سازی معابر
 • نهادینه کردن فرهنگ احترام گذاردن به افرادی که در یکی از توانایی های خود مشکل دارند

وظیفه ما والدین این است که به کودکانمان هم بیاموزیم در هر مکان و موقعیت ابتدا باید به معلولین احترام بگذاریم و رفتار سرشار از احترام و مهربانی در قبال آنان داشته باشیم. 

برابر سازی مجال و فرصت های زندگی برای افراد معلول جزو وظایف جامعه ی بشری است.

یکی از مفاهیم ارزشمند صلح به ما می آموزد که معلولین نیز باید مانند سایر شهروندان از تمامی حقوق شهروندی برخوردار باشند.

اگر نوشته صلح و معلولیت را دوست داشتید ، لطفا آنرا با دیگران به اشتراک بگذارید.

صلح و معلولیت یکی از شاخص های سیزده گانه نشان صلح کودک است
برای آشنایی بیشتر با آن می توانید به نوشته شاخص های نشان صلح کودک سر بزنید.