تا مرا بنوشی

تا مرا بنوشی

شاعر: سعاده الصباح
زمان: ۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه
حجم: ۳ مگابایت
کاری از رادیو همکف

ناگهان دیدم
قهوه ی سیاه را
از شط چشمان من می نوشی
و در آنها روزنامه صبح را می خوانی
پای به قهوه خانه ها گذاشتم
تا مرا بنوشی
و روزنامه های صبح را خریدم
تا مرا بخوانی